הודעה לציבור

התמרוקים מסדרת אבן קריסטל המופיעים בתמונות למטה אינם עומדים בדרישות החלות לפי פקודת הרוקחים ואין לעשות שימוש בהם